Registrácia na newsletter

Prosíme, vyplň každé políčko:

Krstné meno:
Prosím, vyplň aj toto políčko!
E-mail:
Prosím, vyplň aj toto políčko!

Ak neoznačíš políčko, nevieme pokračovať.
Ak neoznačíš políčko, nevieme pokračovať.
 • Výrobky
 • Uživateľské konto
 • Košík
  Košík
 • Info

Obchodné podmienky

Predstavujeme sa

Spoločnosť Mountex Kft. spustila webshop v roku 2005. Ponuku sme prispôsobili požiadavkám našich zákazníkov a priebežne ju rozširujeme. V našich plánoch má popredné miesto skvalitňovanie služieb a uspokojenie špeciálnych požiadaviek. Našim hlavným cieľom je prevádzka najpohodlnejšieho nákupného centra pre zákazníkov a pre tých, ktorí si iba prezerajú ponuku.

Dúfame, že aj Ty budeš spokojný s ponukou, s kvalitou služieb a že aj Ty budeš patriť medzi stálych zákazníkov.

V nasledujúcich riadkoch si môžeš prečítať informácie o prevádzke webshopu a všeobecné informácie o nákupe v ňom.

Informácie o spoločnosti

Mountex Alpin Design Kft.
Sídlo: 1134 Budapest, Váci út 19.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Fővárosi Cégbíróság, Budapest, Maďarsko pod číslom 01-09-701364
Daňové číslo: HU-12744491

Zákaznícka služba

Mountex Webshop
Slovensko
Zákaznícka služba: Pondelok-piatok od 10-18.00 hod.
Adresa: Mountex, Arnold Áron, P. O. Box 105, 943 01 Štúrovo
Tel.: +421 949 165 325 (Po-Pi 10-18.00 hod.)
E-mail: webshop@mountex.sk

Všeobecné podmienky nákupu

Objednanie tovaru je možné výhradne elektronickou cestou cez internet na webovej stránke www.mountex.sk, alebo prostredníctvom cez e-mail. Objednávky cez telefón, fax, list neprijímame. Objednaný tovar je možné uhradiť platobnou kartou, alebo zaplatiť doručovateľovi v hotovosti pri prebratí tovaru formou dobierky. Nákupná cena sa zhoduje s cenou uvedenou pri výrobku a obsahuje DPH.

 • Nákup vo webshope Mountex sa môže realizovať po predošlej registrácii, ale i mimo nej.  Za omeškané dodanie tovaru a za iné problémy z dôvodu nesprávne udaných údajov neberieme zodpovednosť. Mountex nezodpovedá za škody spôsobené stratou a následným zneužitím hesla zákazníkom. Na zmenu nesprávne/chybne uvedených údajov máš možnosť na stránke Prihlásenie/Mountex on-line konto .

 • Jednotlivé kroky nákupu nájdeš na stránke  Postup nákupu.
 • Po odoslaní spätného e-mailu, objednávka sa považuje za podpísanú písomnú zmluvu. Objednávky archivujeme. Registrovaní uživatelia vo svojich heslom chránených kontách môžu sledovať priebeh nákupu. Neregistrovaní uživatelia sa môžu informovať cez zákaznícku službu.
 • Jazyk webshopu: slovenský.
 • Nákupná cena je cena uvedená pri tovare a zahŕňa v sebe DPH. V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné. Informácie o poštovnom nájdeš na stránke Informácie o zaslaní tovaru.
 • Ak pri všetkom úsilí pracovníkov Mountex sa dostane chybná cena pod tovar uvedený vo webshope a daná cena je významne odlišná od reálnej ceny tovaru, Mountex nie je povinný tento produkt zaslať za chybnú cenu, ale môže navrhnúť predaj za reálnu cenu, po znalosti ktorej zákazník môže odstúpiť od nákupu.
 • Ak sa vyskytnú problémy s nákupom, napr. chybný inventár, náš pracovník zo zákazníckej služby Ťa kontaktuje a informuje o probléme a o možných riešeniach danej situácie.
 • Touto cestou Ti oznamujeme, že Tvoje údaje archivujeme kvôli kontrole plnenia zmluvy. Tvoje osobné údaje nedostane tretia strana, výnimku tvorí subdodávateľ spoločnosti Mountex. Po registrovaní, alebo vyplnení elektronického formulára webshopu, automaticky vyjadríš súhlas s archiváciou Tvojich údajov a súhlas s vydaním potrebných údajov pre logistického partnera. Subdodávatelia v žiadnom prípade nemôžu Tvoje údaje archivovať, použiť, alebo poskytnúť tretej osobe. S Tvojimi údajmi zaobchádzame podľa Zákona o ochrane osobných údajov, zákon č. 363/2005.
 • Čas potrebný pre doručenie tovaru je približne 2-5 dní, realizuje sa v pracovných dňoch medzi 8.00 a 17.00.

Právo odstúpenia od kúpy

O nákupe vo webshope hovorí Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000.

 • Ak si si objednávku odoslal náhodou, alebo chybne, pred expedíciou ju môžeš zrušiť bez následkov e-mailom na adrese webshop@mountex.sk, alebo na adrese, uvedenej na stránke Kontakt.
 • Odstúpiť môžeš aj po prevzatí tovaru, alebo ho môžeš vymeniť, ak Ti nevyhovuje.
 • Zákazník môže odstúpiť od kúpy v priebehu 30 dní bez udania dôvodu. Právo odstúpenia nadobúda platnosť dňom prevzatia tovaru.
 • Zámer na odstúpenie môžeš poslať cez e-mail, alebo telefón, v písomnej forme môžeš upresniť na priloženom formulári. Pri odstúpení, alebo výmene, prosíme formulár vytlačiť, vyplniť a s tovarom spolu poslať na adresu zákazníckej služby. Pre identifikáciu tovaru, prosíme zaslať späť aj pôvodnú faktúru.  Stiahnuť formulár (doc)  (pdf)
 • Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník. Okrem poštovných nákladov žiadne iné náklady nevznikajú.
 • Právo odstúpenia od kúpy sa týka všetkých produktov, ktoré sa vrátia v zabalenom, alebo nezabalenom, avšak v bezchybnom stave v pôvodnom balení.  Tovar sa musí vrátiť na adresu zákazníckej služby v neporušenom stave. Mountex je nútený prevziať späť tovar iba v novom stave (nepoužívaný, neporušený, kompletný) a vrátiť jeho cenu. Vrátený tovar osobne skontrolujú naši spolupracovníci.
 • Právo odstúpenia od kúpy sa netýka lezeckej, jaskyniarskyej, via ferrata a pracovnej výbavy pre výškové práce. Osobné ochranné pomôcky - z bezpečnostných dôvodov - nevieme zobrať späť, iba pri jednoznačnej výrobnej chybe.
 • Právo odstupu platí aj v tom prípade, ak si zákazník otvoril zásielku. Vo webshope sa nachádzajú aj také skupiny produktov, pri ktorých zákazník si nemôže uplatniť právo vrátenia tovaru. Sú to výrobky, ktoré sa na základe svojich vlastností nemôžu vrátiť a po otvorení sa nemôžu predať. Sú to výrobky, ako:
  • ošetrujúce prostriedky na obuv a odev, plynové kartuše, kozmetické prípravky (opaľovací krém), nápoje v prášku, potraviny.
  • prostriedky zaručujúce bezpečnosť, prostriedky osobnej ochrany, ako napr. karabínky, sedacie úväzy, zlaňovací materiál, blokanty a iné prostriedky chrániace proti pádu. Ich vrátenie je možné iba pri jednoznačnej výrobnej chybe.
 • Prosíme, aby si neporušenosť balíka skontroloval pri jeho prevzatí. Ak je balík porušený, spíš zápisnicu s doručovateľom a balík nepreber! Následnú reklamáciu bez zápisnice o porušenom balíku nevieme prijať.
 • Prosíme, aby si po doručení skontroval úplnosť balíka. Ak nachádzaš rozdiel medzi obsahom balíka a priloženou faktúrou, neodkladne informuj zákaznícky servis. Pre prípad ďalšej reklamácie uchovaj doklad o zaplatení tovaru. Reklamácie po uplynutí 3 pracovných dní po prevzatí tovaru, nemôžeme prijať. Bez neho nemôžeme vybaviť reklamáciu týkajúcu sa iných nedostatkov.
 • Doručovateľ sa dvakrát pokúsi doručiť tovar. Ak doručovateľ ani po viacnásobných pokusoch nevie doručiť tovar a objednávateľ informuje zákaznícku službu o nedoručení tovaru, s opätovnou fakturáciou poštovného tovar pošleme. Ak z tej istej adresy sa viacnásobne vráti tovar, objednávku Mountex stornuje a tovar expeduje iba po zaplatení dopredu.
 • Právo odstúpenia od kúpy sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol porušený po prevzatí. Pritom poskytovateľ služby môže žiadať náhradu škody, vzniknutej po nesprávnom používaní, alebo úmyselnom poškodení produktu. Ak sa zistí závadný stav produktu v prítomnosti doručovateľa a je dokázateľné, že závada vznikla pred doručením tovaru, na výmenu tovaru poskytujeme 8 pracovných dní.
 • Pri odstúpení od kúpy, po doručení tovaru späť, vrátime jeho hodnotu v priebehu 15 pracovných dní na adresu kupujúceho, alebo na ním udaný bankový účet.
 

Výmena tovaru

Ak je objednaný tovar nevyhovujúci, môžeš žiadať jeho výmenu. V tom prípade prosíme tovar poslať späť, podľa možnosti v neporušenom balení a stave.

Pri výmene tovaru prosíme vyplniť tabuľku vo formulári - názov tovaru, veľkosť a farbu. Prosíme, aby si s tovarom vráteným na výmenu poslal späť aj originálnu faktúru. Stiahnuť formulár (doc)  (pdf)

V tom prípade, ak pri procese vrátenia tovaru nie je na sklade požadovaný tovar, (farba, veľkosť...) hodnotu tovaru zašleme na Tvoj bankový účet.

Záruka

Od 1. júla 2003 je záruka na nami predávaný tovar 2 roky. Táto doba sa delí na 2 obdobia.  Pri výrobkoch, ak sa chyba vyskytne v priebehu 6 mesiacov po predaji a pri tovare dlhodobej spotreby (ďalekohlady, hodinky nad 40€) do 12 mesiacov, podľa zákona sa automaticky berie, že tovar bol chybný už pred predajom. Ak s tým predajca nesúhlasí, on musí dokázať, že chyba nastala z viny zákazníka. Od siedmeho mesiaca (pri predmetoch dlhodobej spotreby od 13. mesiaca) až do konca dvojročnej záruky, ak predajca nesúhlasí s reklamáciou zákazníka, zákazník musí dokázať, že tovar bol chybný už pred predajom.

Počas záručnej doby si zákazník môže uplatniť reklamáciu, ak sa tovar napriek správnemu používaniu - uskladnenie, údržba, atď. - pokazí. Pri nahlásení chyby zákazník v podstate tvrdí, že príčina poruchy už bola v tovare pred jeho zakúpením a nie vonkajším zásahom, alebo nesprávnym používaním. Teda predajca pochybil, a ak je to dokázateľné, reklamácia je oprávnená. Ale ak sa tovar opotrebuje správnym zaobchádzaním, reklamácia nie je oprávnená.

Právo reklamácie si zákazník môže uplatniť v dvoch stupňoch. V prvom stupni si môže nárokovať opravu, alebo výmenu. Zákazník si môže vybrať z dvoch možností s tým, že si nemôže vybrať možnosť, ktorá predajcovi spôsobí neúmerné náklady. Opravou sa musí navrátiť bezchybný stav. Predajca sa musí usilovať o realizáciu opravy v priebehu 15 dní a uhradiť jej náklady.  Predajca môže dať opraviť tovar toľkokrát, pokým sa opravou navráti funkčnosť a použiteľnosť tovaru. Druhý stupeň reklamácie si zákazník môže uplatniť vtedy, ak predajca  nevezme na seba opravu, alebo výmenu, alebo, ak nie sú realizovateľné. V druhom stupni si zákazník môže vybrať medzi znížením ceny tovaru, alebo odstúpením od kúpy, ale pri  nepatrnej chybe odstúpiť nemôže.
Na druhej strane, záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých predajca informuje zákazníka pri zakúpení tovaru.

Reklamácia sa musí uplatniť v možnej najkratšej dobe od zistenia chyby výrobku. Chybný tovar sa nesmie ďalej používať. Predajca má právo na vyšetrenie príčiny chyby odborníkom, a ak sa chyba vyskytla nesprávnym používaním, náklady opravy hradí zákazník.

Prostriedky osobnej ochrany

V našom webshope sa nachádzajú aj také produkty, ktoré pri výškových prácach, alebo lezení sa považujú za 3. kategóriu protipádových osobných ochranných prostriedkov. Sú to napr. (bez uvedenia všetkých) sedacie a celotelové úväzy, laná, prilby, karabínky, zlaňovacie prostriedky, blokanty, istiaci materiál. Nakoľko tieto produkty sú prostriedky ochrany života, po ich výmene sa nedá s absolútnou presnosťou určiť ich stav, tieto produkty nevymieňame. Na tieto produkty sa nevzťahuje povinnosť vymeniť tovar v priebehu 8 pracovných dní podľa zákona. Preto Vás prosíme, aby sme vzájomne obišli takéto nepríjemnosti, pred odoslaním objednávky si dôkladne prekontrolujte parametre tovaru, ako model, veľkosť, farbu.

Prostriedky, pri výrobe ktorých boli použité syntetické materiály (sedacie úväzy, lan á, smyčky, atď.), majú svoju dobu životnosti a uskladňovaciu dobu udanú výrobcom. Naša spoločnosť dáva veľký pozor na dobu uskladnenia, priebežne kontrolujeme dátumy. V našich predajniach a ani vo webshope sa nenachádza tovar, ktorý prekročil dobu skladovania. Pri výbehových modeloch a akčnom tovare sa môže zdať, že tovar je starší, ale jeho skladovacia doba neprekročila stanovenú hranicu. V týchto prípadoch sa môže stať, že osobné hodnotenie je prísnejšie ako predpisy výrobcov, preto Ťa prosíme, aby si konzultoval s našim spolupracovníkom o dátume vyroby pred zaslaním tovaru, lebo výmenu týchto produktov nemôžeme realizovať.

Právne predpisy

 • Zákon č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník SR
 • Zákon č. 513/1991 Zb.z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Predpis č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

© 2022 - Mountex Kft. Všetky práva vyhradené. Túto webstránku spravuje H3 Informatikai Kft.
Obsah tejto webstránky je duchovným majetkom prevádzkovateľa. Jeho obsah nie je možné používať bez predošlého písomného súhlasu prevádzkovateľa.

SK / HU / RO