Registrácia na newsletter

Prosíme, vyplň každé políčko:

Krstné meno:
Prosím, vyplň aj toto políčko!
E-mail:
Prosím, vyplň aj toto políčko!

Ak neoznačíš políčko, nevieme pokračovať.
Ak neoznačíš políčko, nevieme pokračovať.
  • Výrobky
  • Uživateľské konto
  • Košík
    Košík
  • Info

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť „MOUNTEX” Alpin Design Kft. - v ďalšom Mountex - rešpektuje práva na súkromie návštevníkov stránky. V tomto prehlásení nájdeš,  že aké údaje spoločnosť archivuje a akým spôsobom môžeš žiadať o ich vymazaní z databázy. Zhromažďovanie, editácia a archivácia údajov je v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

2. Zhromažďovanie, spracovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba také osobné údaje, ktoré návštevník stránky dobrovoľne udáva a tým návštevník súhlasí so zhromaždením a spracovaním jeho osobných údajov. V tom prípade návštevník súhlasí s nasledovnými podmienkami.

Pri návšteve stránky server Mountex určité údaje automaticky nahráva za účelom systémovej administrácie, štatistiky, alebo bezpečnosti. Sú to údaje o poskytovateľovi internetových služieb, v určitých prípadoch IP-adresa návštevníka, verzia prehliadača, typ operačného systému, webová stránka, z ktorej sa dostal na stránku Mountex, stránky, ktoré navštívil na stránkach Mountex, kľúčové slová, ktoré používal na vyhľadávanie produktov. Z týchto údajov sa dajú vyvodiť závery o navštevovanosti stránky, a o použitých počítačoch bez nahrávania osobných údajov. Tieto údaje sa spracúvajú výhradne bez mena. Tieto údaje Mountex poskytuje tretej osobe len na základe Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tvoje osobné údaje poskytujeme tretej osobe iba vtedy, ak s tým súhlasíš, bez Tvojho súhlasu iba na základe súdneho rozhodnutia počas súdneho procesu.

Každú zmenu v tomto dokumente zverejníme na stránkach, tým pádom vždy budeš informovaný o tom, aké údaje zhromažďujeme, akým spôsobom a ako sa spracúvajú a archivujú údaje.

3. Bezpečnosť

Mountex narába bezpečne s poskytnutými osobnými údajmi, robí všetko proti ich strate, neželanému poskytnutiu tretej osobe a proti nezákonnému spracovaniu.

Zmluvní partneri Mountex, ktorí sa Tvojim súhlasom dostávajú k Tvojim osobným údajom (napr. kuriérska spoločnosť), sú povinní ich chrániť a nie je im dovolené používať na iné účely, než sa to uvádza v zmluve.

4. Osobné údaje detí

Mountex nemá v úmysle zhromažďovať osobné údaje od detí mladších ako 14 rokov. Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, mladšieho ako 14 rokov dozvie o tom, že dieťa poskytlo osobné údaje pre Mountex, podľa bodu 6. má právo požiadať o ich vymazanie. V tom prípade zhromaždené údaje vymažeme z databázy.

5. "Cookie"

Pre uľahčenie prehliadania stránok, Mountex využíva anonymnú identifikáciu návštevníkov, tzv. “cookie”.  “Cookie” sú údaje malých rozmerov, ktoré sa dočasne ukladajú z internetového prehliadača na Tvoj pevný disk a ktoré sú potrebné pre prehliadanie stránky. Nami používané  “cookie” nie sú vhodné na zhromažďovanie osobných údajov. Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma anonymnú identifikáciu.  Nastavením určitých funkcií v prehliadači môžeš zamietnuť ukladanie na pevný disk. Uložené "cookie" môžeš hocikedy odstrániť vymazaním dočasných internetových súborov z počítača. Ak chceš viac informácií o tejto funkcii prehliadača, v menu "Help" nájdeš podrobné informácie.

6. Úprava a vymazanie osobných údajov

Zhromaždené údaje Mountex vymaže z databázy, ak zákonné, alebo iné podmienky na ich archivovanie zaniknú. Mountex zaručuje, že dotyčná osoba sa môže identifikovať iba na dobu potrebnú pre spracovanie jeho údajov. Smozrejme, aj Ty môžeš hocikedy požiadať o vymazaní Tvojich osobných údajov z databázy a máš právo požiadať o zakázanie ďalšieho spracovania svojich osobných údajov. Ak žiadaš o vymazanie svojich osobných údajov, alebo máš otázku ohľadne spracovania údajov, kontaktuj nás na nižšie uvedených adresách, alebo telefóne. Aj v tom prípade nás kontaktuj, ak by si rád vedel, či sa nachádzajú v archíve údaje o Tebe, a ak áno, ktoré. Budeme sa snažiť vybaviť Tvoju žiadosť v najkratšom možnom termín.

Ak sa chceš informovať o tom, aké Tvoje údaje má Mountex a ako s nimi narába počas akého časového intervalu, aj vtedy nás kontaktuj na niektorej adrese.

Mountex kontakt pre Slovenskú republiku

Mountex
Arnold Áron
P.O.Box 105 Štúrovo 94301
Tel.: +421 949 165 325
E-mail: webshop@mountex.sk

7. Facebook Plug

Na stránke sa môže vyskytnúť plug-in, poskytovaný "Facebookom" - Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Takýmto plug-inom je napr. Facebook „Like” tlačítko. Ak na niektorej stránke sa nachádza takýto Plug-in, internetový prehliadač naviaže priame spojenie so serverom Facebook a plug-in sa objaví na Tvojom monitore. Na základe tohto priameho spojenia server Facebook-u dostáva informácie o tom, že ktoré stránky si navštívil.

Ak si registrovaný na Facebook a ak si počas návštevy stránky prihlásený, Facebook tieto informácie priradí k Tvojmu Facebook užívateľskému profilu. Ak použiješ niektorú funkciz plg-inu (napr. tlačítko "Like", alebo "comment"), aj tieto informácie sa zaznamenajú na Tvoj Facebook užívateľský profil.

Informáci o narábaní s osobnými údajmi zo strany Facebook-u, o ich ochrane, právach a možnostiach sa viac dozvieš na stránkach Facebook (http://www.facebook.com/policy.php).

Ak chceš predísť tomu, aby Facebook priradil údaje o návšteve stránok a všetkých informácií s nimi spojených k Tvojmu užívateľskému profilu Facebook, pred ich návštevou sa odhlás zo svojho Facebook-konta.

Za narábanie s osobnými údajmi zodpovedá:

Mountex Alpin Design Kft.

Sídlo: 1134 Budapest, Váci út 19.
Č. obch. registra: 01-09-701364
DIČ: 12744491-2-41

© 2022 - Mountex Kft. Všetky práva vyhradené. Túto webstránku spravuje H3 Informatikai Kft.
Obsah tejto webstránky je duchovným majetkom prevádzkovateľa. Jeho obsah nie je možné používať bez predošlého písomného súhlasu prevádzkovateľa.

SK / HU / RO