Registrácia na newsletter

Prosíme, vyplň každé políčko:

Krstné meno:
Prosím, vyplň aj toto políčko!
E-mail:
Prosím, vyplň aj toto políčko!

Ak neoznačíš políčko, nevieme pokračovať.
Ak neoznačíš políčko, nevieme pokračovať.
 • Výrobky
 • Uživateľské konto
 • Košík
  Košík
 • Info

SUP návod na použitie

SUP návod na použitie

SUP návod na použitie

Na tejto stránke nájdeš niekoľko rád, ako si pripraviť dosku na vodu. Nájdeš informácie o nafúkaní, o správnom postupe nafúkania, technické informácie, rady o správnom veslovaní, o údržbe dosiek a príslušenstva a o uskladnení materiálu.


Ako nafúkať SUP-dosku?

Ako nafúkať SUP-dosku?

Pripoj hadičku pumpy k ventilu SUP-dosky!

Polož Titan Pump na rovnú plochu vedľa dosky. Polož nohy na pumpu, uchop dvomi rukami rukoväť, sltač piest, potom vytiahni a opakuj pohyb!

Ako nafúkať SUP-dosku?

Pokrč kolená!

Pre účinné nafúkanie nestačí pracovať iba so svalmi ruky, ale využi aj celé telo. Snaž sa rovnými ramenami oprieť o pumpu a krčením kolien pracovať celou váhou. Ak zapojíš prácu kolien, pomalšie sa unavíš a práca bude účinnejšia.

Ako nafúkať SUP-dosku?

Fúkanie v prípade vysokého tlaku

Titan II pumpa je prostriedok s dvomi piestmi, ktorých pomocou rýchlo nafúkaš dosku. Ak máš pocit, že už viac vzduchu nevtlačíš do dosky, vytiahni červenú zátku z pomocného piestu a zatlač do určeného miesta a pokračuj v nafukovaní!

Ako nafúkať SUP-dosku?

Aký má byť tlak?

SUP-dosky treba nafúkať na tlak 18–20 PSI. (Tlakomer na pumpe pomôže odčítať hodnotu). Čím je väčší tlak, tým máš pevnejšiu dosku, ktorú bude možné lepšie kormidlovať a bude rýchlejšia.


Ako funguje ventil

Ako funguje ventil 1

1. Odšróbuj kryt ventilu v proti smeru hodinovým ručičkám!

Ako funguje ventil 2

2. Skontroluj, či je páčka ventilu v správnej pozícii! Ak nemáš istotu o správnosti pozície, stlač páčku a skontroluj, či sa vráti do pôvodnej pozície!

Ako funguje ventil 3

3. Pripoj hadičku pumpy a skontroluj, či sa zátka pomocneho piestu nachádza v správnej pozícii.

Ako funguje ventil 4

4. Druhý koniec hadičky pripoj k ventilu SUP dosky a jemne pootoč koncom, kým sa nedostane do správnej pozície! Môžeš začať pumpovať.

Ako funguje ventil 5

5. Ak už cítiš, že sa ťažšie pumpuje a tlak dosiahol hodnotu 8-10 PSI, vytiahnitlakovú zátku!

Ako funguje ventil 6

6. Ak si nafúkal dosku, nezabudni opäť našróbovať kryt ventilu!

Ak chceš vypustiť vzduch z dosky, odšróbuj kryt ventilu, zatlač páčku, pootoč doprava, kým nezapadne. Pozor! Pri otvorení ventilu vduch bude unikať hlasným pískaním!


Ako možno SUP-dosku spevniť RSS Battens sysémom?

Ako možno SUP-dosku spevniť RSS Battens sysémom? 1

1. Nafúkaj dosku na tlak asi 5 PSI! Skontroluj, či je mäkká a flexibilná!

Ako možno SUP-dosku spevniť RSS Battens sysémom? 2

2. Zasuň RSS vystuženia do špeciálnych tunelíkov na boku dosky! Zasuň tak hlboko, ako je len možné!

Ako možno SUP-dosku spevniť RSS Battens sysémom? 3

3. Za pomoci napínacích popruhov na tunelíkochnapni vystuženia, kým sa úplne nezasunuli!

Ako možno SUP-dosku spevniť RSS Battens sysémom? 4

4. Pripevni napínacie popruhy za pomoci suchých zipsov!


Ako zabaliť SUP-dosku do transportného vaku?

Ako zabaliť SUP-dosku do transportného vaku? 1

Pumpu polož na zadný koniec spustenej dosky a začni natesno rolovať dosku na pumpu.

Ako zabaliť SUP-dosku do transportného vaku? 2

Ak si dosku stočil, daj pozor, aby sa neuvoľnila, zasuň a zaisti sťahovací popruh.

Ako zabaliť SUP-dosku do transportného vaku? 3

Vlož SUP do transportného vaku a dvihni vak uchytením oboch strán.

Ako zabaliť SUP-dosku do transportného vaku? 4

Vlož príslušenstvo (hadičku pumpy, veslo, atď.) vedľa stočenej dosky a zatiahni zips.

Ako zabaliť SUP-dosku do transportného vaku? 5

Otoč vak a vyber ramenné popruhy z vreciek (v prípade, ak SUP chceš niesť na chrbte).

Ako zabaliť SUP-dosku do transportného vaku 6

Nastav dĺžku popruhov a zavri vrecká na popruhy.


Ako otvoriť ventil SUP-dosky?

Ako otvoriť ventil SUP-dosky? 1

1. Odšróbuj kryt ventilu proti smeru hodinových ručičiek!

Ako otvoriť ventil SUP-dosky? 2

2. Prilož kľúč na ventil a odšróbuj vetil!

Ako otvoriť ventil SUP-dosky? 3

3. Ak si povolil ventil, pomocou krytu ľahko vykrútiš.

Ako otvoriť ventil SUP-dosky 4

4. Skontroluj tesniace krúžky, či sú na mieste a či nie sú porušené.

Ako otvoriť ventil SUP-dosky 5

5. Za pomoci krytu našr´buj späť ventil v smere hodinových ručičiek, pričom dbaj na to, že ventil možno hladko otáčať!

Ako otvoriť ventil SUP-dosky? 6

6. Zatiahni jemne kľúčom ventil! Musíš cítiť, kedy sa ventil dostane na koniec závitu.

Keď si zašróboval späť ventil, treba opäť nafúkať sup na PSI a mydlovou vodou skontrolovať, či je tesný. Ak nie, na povrchu vody sa objavia bublinky.


Ako narovnať krivý Skeg? (modely s pevným skegom)

Ako narovnať krivý Skeg?

Môže sa stať, že po dlhšom uskladnení, alebo počas transportu sa skeg pokrivil.

Ako narovnať krivý Skeg?

Potrebuješ horúcu a studenú vodu, lepiacu pásku a handričku.

Ako narovnať krivý Skeg?

Otoč na bok SUP a nalej horúcu vodu na krivý skeg!

Ako narovnať krivý Skeg?

Otoč SUP na chrbát a jemne narovnaj rukou pôsobením tepla zmäknutý a flexibilný skeg!

Ako narovnať krivý Skeg?

Narovnaný skeg zafixuj lepiacou páskou v správnej polohe!

Ako narovnať krivý Skeg?

Ak sa ponáhľaj, zalej studeou vodou a skeg opäť stvrdne!


SUP – prvé kroky

SUP – prvé kroky 1

Nastav dĺžku pádla!

Polož roztvorenú dlaň na temeno hlavy! Koniec pádla musí byť vo výške malíčka, dĺžka pádla má byť asi o 15 cm dlhšia, ako je telesná výška.

SUP – prvé kroky 2

Postav sa na nohy!

Postav sa na dosku v smere jazdy mierne rozkročmo - do šírky pliec. Uchop koniec pádla do jednej ruky a uchop druhou rukou rukoväť asi vo vzdialenosti šírky ramien! Kolená trošku zahni, pozeraj sa dopredu a snaž sa udržať rovnováhu.

SUP – prvé kroky 3

Skús pádlovať!

Vlož lopatku pádla rovnobežne s nohami do vody vo vzdialenosti ramien. Ťahaj veslo dozadu a druhou rukou drž koniec. Lopatka musí byť vždy kolmo na dosku.

SUP – prvé kroky 4

Prvá otočka

Ak lopatku pádla držíš kolmo na dosku a silno zatiahneš, alebo zatlačíč, doska sa otočí.


Údržba materiálu

SUP-dosky sú vyrobané z trvácnych a odolných materiálov. Aby si dosku s radosťou používal dlhé roky, dodrž nasledujúce:

 • Nenechávaj dosku na slnku, ak ju nepoužívaš. UV lúče by ju mohli poškodiť.
 • Drž dosku v tieni, alebo pod plachtou.
 • Ak ju nepoužívaš po dlhšiu dobu, vypusti z nej časť vzduchu. Pred opätovným použitím znovu dofúkaj na predpísaný tlak.
 • Po každom použití utri z dosky slanú vodu, blato, alebo iné nečistoty a usuš ju na suchom, odvetranom mieste.
 • Na čistenie používaj mokrú handru a po očistení poutieraj dosku suchou handrou.
 • Na odstránenie blata používaj mokrú handru. Dosku nikdy nečisti kartáčom!
 • Aj veslá je potrebné očistiť a po použití poutierať sucho handrou.

Uskladnenie SUP-dosky na dlhšiu dobu a v zime

 • SUP-dosku neuskladňuj v blízkosti ostrých predmetov! Materiál je trvácny, ale nie nezničiteľný.
 • Iba čistú SUP-dosku uskladňuj dlhšiu dobu!
 • Nikdy neuskladňuj dosku plne nafúkanú! K uskladneniu vypusti vzduch úplne, alebo skoro úplne.
 • Nikdy neuskladňuj dosku na miestach s krajnými teplotami, napr. povala, garáž v zime a pod. Najlepším miestom je suchá miestnosť s priemernou teplotou, chránená od slnka.
 • Z vody vyzrážanú soľ poutieraj mokrou handou, potom dosku vysuš suchou handrou.
 • Nikdy neuskladňuj dosku dlhšiu dobu v rolovanom stave! Zvoľ také miesto, kde sa môže uskladňovať rozprestretá. Ak na to nemáš možnosť, voľne ju zroluj od špice po koniec.
 • Na každom takom mieste, kde sa materiál krčí, sa časom poškodí. Na takéto poškodenia sa nevzťahuje záruka.

© 2022 - Mountex Kft. Všetky práva vyhradené. Túto webstránku spravuje H3 Informatikai Kft.
Obsah tejto webstránky je duchovným majetkom prevádzkovateľa. Jeho obsah nie je možné používať bez predošlého písomného súhlasu prevádzkovateľa.

SK / HU / RO