Registrácia na newsletter

Prosíme, vyplň každé políčko:

Krstné meno:
Prosím, vyplň aj toto políčko!
E-mail:
Prosím, vyplň aj toto políčko!

Ak neoznačíš políčko, nevieme pokračovať.
Ak neoznačíš políčko, nevieme pokračovať.
  • Výrobky
  • Uživateľské konto
  • Košík
    Košík
  • Info

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov, týkajúcich sa užívateľov webovej stránky www.mountex.sk, spoločnosti Mountex Alpin Design Kft., sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Cieľom je poskytnúť zákazníkom základné informácie, týkajúce sa spracovania osobných údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ webovej stránky www.mountex.sk (ďalej len "webová stránka"):

Názov spoločnosti: Mountex Alpin Design Kft.
Sídlo: 1134 Budapest, Váci út 19. Maďarsko

Sídlo: 1134 Budapest, Váci út 19.
Č. obch. registra: 01-09-701364
DIČ: 12744491-2-41

Tel. č.: +421 949 165 325, +36 1 8080800
E-mail: webshop@mountex.sk
Webová stránka: www.mountex.sk
Konateľ: Sárközy Mihály a Sziklay Tibor
(ďalej: Správca osobných údajov)
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca osobných údajov jednotlivé osobné údaje užívateľov spravuje podľa právnych noriem čestne a prehľadným spôsobom pre užívateľa.

ČINNOSTI SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.   Proces spracovania osobných údajov na webovej stránke

Na webovej stránke na základe podrobného rozpisu nižšie sa spracúvajú osobné údaje na plnenie zmluvného záväzku medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (včetne krokov pred uatvorením zmluvy), zber a spracovanie údajov sa deje so súhlasom dotknutých osôb.

a) Na plnenie objednávok, týkajúcich sa produktov na webovej stránke

Na webovej stránke návštevník (zákazník) si zvolí tovar na základe krokov, opísaných v Obchodných podmienkach, ktorý sa potom dostane do košíka. V nasledujúcich krokoch nákupu sa zbierajú osobné údaje zákazníka, potrebné na plnenie zmluvy z objednávky.

Spracované osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa

Účel spracovania osobných údajov: plnenie zmluvného záväzku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Dĺžka uloženia osobných údajov: v prípade, ak vznikne zmluva medzi zákazníkom a Správcom osobných údajov, v tom prípade 5 rokov od plnenia (zaniknutia zmluvy) s výnimkou, ak právne predpisy na základe záruky na produkt určujú dlhšiu dobu. Osobné údaje, ktoré sa nevzťahujú na pohľadávku, Správca osobných údajov vymaže, ak zanikol cieľ spracovania osobných údajov, alebo zákazník si to želá.

b) Prípad prerušenej objednávky pre účel dokončenia, alebo vymazania objednávky

V prípade, ak zákazník začne uskutočňovať objednávku, do košíka vloží jeden, alebo viac produktov a následne opustí webovú stránku bez dokončenia objednávky, Správca osobných údajov zašle na zákazníkom udanú e-mailovú adresu dvakrát e-mail (v 2. a 24. hodine od začatia objednávky) pre upresnenie toho, či prerušenie objednávky nastalo z vôle zákazníka.

Spracované osobné údaje: e-mailová adresa

Účel spracovania osobných údajov: plnenie zmluvného záväzku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Dĺžka uloženia osobných údajov: v prípade, ak vznikne zmluva medzi zákazníkom a Správcom osobných údajov, v tom prípade 5 rokov od plnenia (zaniknutia zmluvy) s výnimkou, ak právne predpisy na základe záruky na produkt určujú dlhšiu dobu. Osobné údaje, ktoré sa nevzťahujú na pohľadávku, Správca osobných údajov vymaže, ak zanikol cieľ spracovania osobných údajov, alebo zákazník si to želá.

c) Zasielanie newsletterov (Odber noviniek)

Návštevníci webovej stránky po zadaní e-mailovej adresy, sa môžu prihlásiť na odber newsletterov Správcu osobných údajov. Súhlas na odber možno hocikedy stiahnuť, pokyny odhlásenia z odberu sa nachádzajú v newsletteri.

Účel spracovania osobných údajov: súhlas dotyčnej osoby (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Spracované osobné údaje: e-mailová adresa
Dĺžka uloženia osobných údajov: až po dobu odhlásenia z odberu newslettera

2. Spracovatelia

Osobné údaje dotknutých osôb, počas používania webovej stránky, sa môžu poskytnúť výhradne spracovateľom, uvedeným v týchto zásadách. Poskytnutie osobných údajov tretej osobe (úradom, atď.) môže nastať výhradne v prípade, ak je to vyžadujú právne predpisy, v takýchto prípadoch výhradne riadiac sa právnymi predpismi.

3. Používanie súborov Cookie (služby analytické, napomáhajúce výberu tovaru a ponuka tovaru)

Počas používania webovej stránky sa používajú súbory cookie. Súbory “cookie” sú súbory malého rozsahu, ktoré sa dostávajú dočasne na pevný disk návštevníka. Súbory cookie sledujú niekoľko cieľov a sú nepostrádateľné k práci webovej stránky (procesnové cookie), iné zbierajú údaje ohľadne používania webovej stránky (analýza, štatistika - cookie napomáhajúce chodu stránky). Ich pomocou sa používanie webovej stránky stáva komfortnejším a praktickejším. Činnosť iných súborov cookie sa vzťahuje na marketing, návštevníkovi webstránky ponúkajú taký tovar, o ktorý prejavil záujem.

Účel spracovania osobných údajov: súhlas dotyčnej osoby (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

4. Stránkovanie

Počas návštevy webovej stránky webový server nestránkuje činnosť návštevníka webovej stránky.

5. Účtovanie

Účel spracovania osobných údajov: plnenie povinností, vzťahujúcich sa na účtovníctvo a daňovú činnosť (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Spracované osobné údaje: meno, adresa

Dĺžka uloženia osobných údajov: archivácia vždy podľa platných právnych predpisov, v súčasnosti 8 rokov od dňa vystavenia faktúry

6. Fakturácia

Účel spracovania osobných údajov: plnenie povinností, vzťahujúcich sa na účtovníctvo a daňovú činnosť (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Spracované osobné údaje: meno, adresa

Dĺžka uloženia osobných údajov: archivácia vždy podľa platných právnych predpisov, v súčasnosti 8 rokov od dňa vystavenia faktúry

SPRACOVATELIA

Pre bezproblémový chod webovej stránky a pre kvalitné vybavovanie objednávok, Správca osobných údajov využíva služby iných spracovateľov. Spracovatelia svoju činnosť vykonávajú na základe s nimi uzavretých zmlúv a na základe pokynov GDPR.

1. Administrácia webovej stránky, poskytovanie pamäte

Názov spoločnosti: H3 Kft.
Sídlo: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.
IČO: 01-09-708250

Činnosť súvisiaca so spracovaním údajov: prijatie objednávok, prijatie, spracovanie, archvácia údajov, potrebných na realizáciu objednávky, ich poskytovanie účtovníctvu a fakturácii. Zber a archivácia e-mailových adries pre zasielanie newslettera.

2. Účtovníctvo

Názov spoločnosti: WOOX INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo: Kasárenská 26, 943 01 Štúrovo Slovensko
IČO: 46062424

Činnosť súvisiaca so spracovaním údajov: činnosti súvisiace s účtovnaním na základe platných zákonov a právnych predpisov

3. Fakturácia

Názov spoločnosti: OnLiveIT Kft.
Sídlo: 2370 Dabas, Bartók B. u. 90.
IČO: 13-09-116053

Činnosť súvisiaca so spracovaním údajov: činnosti súvisiace s účtovnaním a daňou na základe platných zákonov a právnych predpisov.

4. Newsletter

Názov spoločnosti: Salesautopilot Kft.
Sídlo: 1021 Budapest, Margit krt. 31-33.
IČO: 01-09-286773

Činnosť súvisiaca so spracovaním údajov: spracovanie e-mailových adries uživateľov, prihlásených na odber noviniek.

5. Marketingová činnosť

Názov spoločnosti: Criteo SA
Sídlo: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France
IČO: 484 786 249 RCS Paris

Názov spoločnosti: Google Ireland Limited
Sídlo: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland
IČO: IE6388047V

Názov spoločnosti: Facebook Ireland Limited
Sídlo: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Cégjegyzékszám: IE9692928F

Názov spoločnosti: EMARSYS eMarketing SystemsAG
Sídlo: Märzstraße 1 1150 Wien
IČO: ATU50359801

Činnosť súvisiaca so spracovaním údajov: za pomoci súborov cookie mapujú činnosť zákazníkov na webovej stránke za účelom poskytnutia cielenej ponuky a zjednodušenie procesu objednávky

6. Webadministrátorské služby

Názov spoločnosti: IT & Coffee Kft.
Sídlo: 1205 Budapest, Határ út 68.
IČO: 01-09-868274

Činnosť súvisiaca so spracovaním údajov: chod serverov, archivácia údajov

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Správca osobných údajov sa postará o bezpečnosť osobných údajov, urobí všetky technické a organizačné procesy a vytvorí činnosti, ktoré zabezpečia platnosť bezpečnosti údajov.

Správca osobných údajov registruje údaje na základe platných zákonov a právnych predpisov, zabezpečí, že prístup k nim majú výhradne tí zamestnanci a Správcovia, ktorých pracovná náplň to vyžaduje na vykonanie svojej práce. Všetky osoby z okruhu Správcu osobných údajov majú možnosť spoznať iba tie údaje, ktoré potrebujú na vykonanie svojej pracovnej činnosti. Spomínané osoby musia s údajmi narábať dôverne.

Správca osobných údajov počas spracovani a údajov a ich bezpečnosti vždy prihliada na aktuálne požiadavky techniky. Správca osobných údajov si vždy vyberá ten spôsob ochrany údajov, ktorý poskytuje vyšší stupeň bezpečnosti ochrany s výnimkou, ak by realizácia spôsobovala neúmerné ťažkosti.

Ochrana digitálnych údajov

Správca osobných údajov sa postará o ochranu digitálnych údajov, hlavne:

·         o zamedzenie neoprávneného prístupu, o ochranu hardvérových a softvérových prostriedkov, aj o ich fyzickú ochranu (ochrana prístupu, sieťová ochrana);
·         o možnosť rekonštrukcie databázy, spolu s archiváciou, o ochranu a separovanie archivovaných dát;
·         o ochranu databázy pred vírusmi;
·         o fyzickú ochranu databázy a hardvéru, spolu s ochranou pred požiarom, záplavami, úderu bleskom a o ich obnovenie v prípade vzniku škôd.

Ochrana údajov na papierovej báze

Správca osobných údajov vykoná všetky opatrenia v záujme ochrany databázy, hlavne v oblasti fyzickej a požiarnej ochrany. Zamestnanci, ktorí majú prístup k databáze, sú povinný chrániť informácie pred únikom, ďalej sú povinní urobiť všetko pred ich stratou a poškodením.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSôB, VZŤAHUJÚCE SA NA SPRACOVANIE ÚDAJOV   

1. práva doknutej osoby

a) Informovanie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej Správca osobných údajov sprístupnil všetky informácie ohľadne spracovania údajov, na ciele spracovania, kategorizovanie, dĺžku uchovávania, na zdroj informácií, ak nepochádzajú priamo od dotknutej osoby.

b) Právo na editáciu údajov

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať bezodkladnú zmenu svojich osobných údajov, ak sú zaznamenané chybne.

c) Právo na vymazanie údajov

Dotknutá osoba má právo stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a požiadať Správcu osobných údajov o bezodkladné vymazanie svojich osobných údajov v prípade, ak:

·         osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli vyzbierané, alebo boli spracované na iné účely;
·         dotknutá osoba stiahne svoj súhlas, čím zanikne právo na spracovanie údajov;
·         ak dotknuté osoby nesúhlasia so spracovaním osobných údajov a nie je prioritný právny dôvod na spracovanie,
·         ak údaje boli spracované protizákonne;
·         osobné údaje, vzťahujúce sa na dotknutú osobu je potrebné vymazať podľa právnych predpisov Európskej únie, alebo podľa právnych predpisov členskej krajiny EU;
·         ak údaje boli zbierané na ponuku služieb informačnej technológie pre maloletých.

Likvidáciu údajov možno odprieť ak:

•        údaje sú potrebné na vyjadrenie názoru a sú potrebné na právo informovanosti
•        spracovanie údajov je povoľujú zákony a právne predpisy
•        sú potrebné na právne účely, na právnu ochranu.

O zamietnutí vymazania údajov Správca osobných údajov v každom prípade informuje dotknutú osobu s udaním dôvodu zamietnutia. Po vymazaní osobných údajov tie už nemožno opäť obnoviť.

d) Právo na zabudnutie

Ak správca údajov zverejnil osobné údaje, a je povinný ich podľa bodu c) vymazať, taj to bezodkladne vykoná a za pomoci prístupnej techniky informuje správcov osobných údajov o tom, že dotknutá osoba požiadala o vymazanie odkazov, poukazujúcich na osobné údaje.

e) Právo na obmedzenie

Dotknutá osoba má právo požiadať správcu osobných údajov na obmedzenie osobných údajov, ak

•           osobné údaje sú nepresné, alebo
•           spravovanie osobných údajov je v rozpore so zákonom, ale dotknutá osoba ich nechce dať vymazať, alebo
•           cieľ spravovania osobných údajov sa uskutočnil, ale dotknutá osoba žiada ponechanie osobných údajov za účelom právneho konania

V prípade obmedzenia, obmedzené osobné údaje s spravujú iba so súhlasom dotknutej osoby, možno ich použiť na právne úkony - na obhajobu dotknutej osoby, alebo inej fyzickej a právnickej osoby, alebo v prípade verejného záujmu Európskej únie.

f) Právo na transport údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby na základe jej súhlasu, alebo na základe zmluvy, získať svoje údaje v tlačenej forme, alebo, ak je to technicky možné, poskytnúť ich inému správcovi osobných údajov.

g) Právo na protest

Dotknutá osoba má právo protestovať voči správcovi osobných údajov na spravovanie jeho osobných údajov. V takom prípade správca osobných údajov nemôže spravovať naďalej osobné údaje dotknutej osoby, s výnimkou, ak správca osobných údajov dokáže, že ďalšie spravovanie osobných údajov dotknutej osoby je potrebné pre právnické úkony.

Ak spravovanie osobných údajov sa deje na získavanie obchodných výhod, dotknutá osoba má právo zamietnuť ďalšie spravovanie jej osobných údajov správcom osobných údajov.

2. Uplatnenie práv dotknutých osôb

a) Dotknuté osoby sa môžu informovať ohľadne spracovania osobných údajov od správcu osobných údajov na adrese mountex@mountex.hu, webshop@mountex.sk, alebo písomne na Mountex, P.O.Box 105, 94301 Štúrovo, prípadne Mountex Adatkezelő 2000 Szentendre, Rózsa u. 16. Maďarsko.

b) Správca osobných údajov umožňuje dotknutej osobe uplatňovať svoje práva. Správca osobných údajov bez omeškania, ale maximálne v priebehu jedného mesiaca informuje dotknutú osobu o opatreniach na základe požiadaviek dotknutej osoby. V prípade potreby, prihliadajúc na zložitosť a počet požiadaviek, túto dobu možno predĺžiť o ďalšie dvamesiace. O predĺžení doby vybavenia a o príčinách predĺženia správca osobných údajov v každom prípade informuje dotknutú osobu v priebehu jedného mesiaca od prevzatia požiadavky. Ak dotknutá osoba podá svoku požiadavku v elektronickej forme, správca osobných údajov odpovie elektronicky, s výnimkou, ak si to dotknutá osoba želá v inej forme.

c) Ak správca osobných údajov neurobí žiadne opatrenia podľa požiadaviek dotknutej osoby, bez omeškania, ale maximálne v priebehu jedného mesiaca informuje dotknutú osobu o príčinách zamietnutia opatrení i o tom, že dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u úradov a má právo podať sťažnosť na súd.

d) Informovanie dotknutej osoby v bodoch b)-c) treba poskytovať bezplatne. Ak je sťažnosť dotknutej osoby jednoznačne neopodstatnená, alebo pre opakovanie prehnaná, môže správca osobných údajov započítať čiastku na administratívne náklady:

da) rozumnú, minimálnu čiastku, alebo

db) má právo zamietnuť opatrenia.

Dokázať neopodstatnenosť, alebo prehnanosť sťažnosti dotknutej osoby musí správca osobných údajov.

Dotknutá osoba môže podať sťažnosť: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefón: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu), alebo v prípade porušenia jeho práv, obrátiť sa na súd. V tomto prípade o výsledku rozhoduje súd. Dotknutá osoba môže požiadať o súdny proces priamo v bydlisku.


Budapest, 25. máj 2018

© 2022 - Mountex Kft. Všetky práva vyhradené. Túto webstránku spravuje H3 Informatikai Kft.
Obsah tejto webstránky je duchovným majetkom prevádzkovateľa. Jeho obsah nie je možné používať bez predošlého písomného súhlasu prevádzkovateľa.

SK / HU / RO